Закон за защита на данните

Цели на медията:
Този сайт е направен с цел да представя услугите и продуктите на компанията на широката аудитория и да служи за лично информиране на нашите потребители. Информацията и статиите, които могат да бъдат изтеглени от оператора на уебсайта по всяко време, са напълно безплатни. Цялата информация е била обстойно проучена, но няма дадена гаранция за нейната достоверност. Поради техническата природа на интернет, не може да бъде дадена никаква за автентичността, достоверността или пълнота на информацията, която се предлага там. Също така няма гаранция за достъпността и правилното функциониране на съответния уебсайт и неговото съдържание. Не се поема никаква отговорност, доколкото това е разрешено от закона, за каквито и да е преки, косвени или други щети, независимо от тяхната причина, които могат да възникнат от използването или липсата на данни и информация от този уебсайт.

Съдържанието на този сайт е защитено с авторски права. Информацията е предназначена само за лична употреба. Всякакви други употреби, по-специално съхранението ѝ в бази данни, копирането ѝ и всякакъв вид търговска употреба, като разкриване пред трети лица – дори частно или в преработена версия – са забранени без разрешението на KOTÁNYI GmbH.

Декларция за защита на данните:

Тази информация за защита на данните цели да Ви информира кога и каква информация се съхранява и използва, като се спазват действащите австрийски закони за защита на данните. Ние сме въвели както технически, така и организационни мерки за защита на Вашите лични данни.

Съхранение на данните:
Когато влезете в сайта, данните се запазват временно от нашите сървъри от гледна точка на тяхната сигурност. Всеки запис се състои от:

  • Име на заявения файл
  • IP-адрес на компютъра, който е заявил файла
  • Дата и час на заявката
  • Обем на данните, които се прехвърлят
  • Статус на достъп (файлът е прехвърлен, файлът не е намерен и т.н.)
  • Описание на браузъра, който се използва

Запазените данни се използват изцяло и само за статистичеки цели и при никакви обстоятелства няма да бъдат прехвърлени към трети лица.

Google Analytics:
Този сайт използва Google Analytics, уеб услуга за анализ на данни от Google Inc. („Google“). Google Analytics използва т.нар. „бисквитки“, които представляват текстови файлове от вашия компютър, позволяващи да се извършва анализ на използването на нашия сайт. Информацията, създадена от бисквитките за начина, по който използвате уебсайта (включително и вашия IP-адрес) се изпраща до сървър на Google в САЩ и се съхранява там. Google може да използва тази информация, за да оцени Вашето ползване на сайта, да генерира отчети за дейността на сайта на оператора на уебсайта и да предоставя други услуги, свързани с употребата му и интернет. Google може също да изпраща тази информация до трети лица, ако законът го изисква или ако тези трети лица обработват данните от името на Google. При никакви обстоятелства Google няма да свързва Вашия IP-адрес с други данни на Google. Можете да избегнете инсталирането на „бисквитки“ чрез настройките в софтуера на Вашия браузър, но трябва да ви информираме, че ако направите това, няма да можете да използвате напълно функциите на нашия уебсайт. С използването на този уебсайт Вие заявявате, че сте съгласни да бъдат обработени и съхранени от Google по гореупоменатия начин и за горепосочените цели. 

Управител на съдържанието:
KOTÁNYI GmbH / Котани ООД

Управляващ директор:
Mag. Erwin Kotányi / Маг. Ервин Котани

Идея, дизайн, програмиране:
kraftwerk: www.kraftwerk.co.at

Авторски права:
Всички права върху текстове, данни и илюстрации са запазени. Всички връзки към други уебсайтове се считат само за ориентири. Издателят не носи отговорност, нито може да бъде държан като отговорно лице за съдържанието на който и да е сайт, свързан с този. Молим Ви да ни уведомите, ако някой такъв сайт, притежава незаконно или съмнително съдържание. Веднага ще вземем мерски и ще действаме въз основа на предоставената информация, като премахнем връзката към сайта.