Декларация за поверителност

Тази информация за сигурност на данните Ви има за цел да Ви информира къде и какво от данните Ви се запазва и как ние използваме тези данни, съобразно текущото европейско и българско закононодателство за опазване на персоналните данни. Ние сме осигурили технически и организационни мерки, за да уважим Вашите права.

Събиране на данни
Когато влизате в уебсайта, данни се събират временно в нашия сървър, поради мерки за сигурност. Всеки запис се състои от:
- името на заявения файл
- IP адресът на компютъра, заявил файла
- дата и време на заявката
- количеството прехвърлени данни
-  статусът на достъп ( прехвърлен файл, ненамерен файл, etc.)
- описание на вида на използвания уеб браузър

Тези запазени данни се използват само за статистически цели и при никакви обстоятелства не се предоставят на странични лица.

Google Анализ
Този уебсайт използва Google Анализ, уеб услуга за анализ от Googlе Inc. ("Google"). Google Анализ използва т.нар. "бисквитки", текстови файлове, които се събират на Вашия компютър и позволяват анализ на Вашето потребление на нашия сайт. Информацията, която се създава от "бисквитките" за това как Вие използвате нашия сайт (вкл. Вашия IP адрес) се изпраща на Google сървър в САЩ и се съхранява там. Google може да използва тази информация, за да оцени Вашето потребление на уебсайта, да генерира отчети за активността в уебсайта и да предостави други услуги свързани с употребата на уебсайта и интернет. Google може също така да прехвърля тази информация на трети лица, в случай, че е изискано от закона или в случай, че тези трети лица обработват данните от името на Google. При никакви обстоятелства Google няма да свърже твоя IP адрес с други данни в Google. Можете да предотвратите инсталирането на "бисквитките" чрез настройка на софтуера на Вашия браузер; въпреки това, трябва да Ви информираме, че ако изберете да направите така, Вие няма да можете да използвате напълно всички функционалности на уебсайта. При употребата си на този уебсайт Вие декларирате, че сте съгласни с обработването на данни, събрани от Google по начина описан по-горе за съответните цели, описани по-горе.